Category Archives: Ankara’nın Simgeleri

Klemes Kilisesi Tablosu Ankara'nın Simgeleri, Yazılar

Klemens Kilisesi

Bizans dönemine ait Ankara’daki tek kilise olma özelliğine sahip Aziz Klemens Kilisesi, eski Adliye binasının yanında, Anafartalar Caddesinde 63 nolu Aydoğan Han’ın arkasında, günümüz yapılarının arasında yer alır. Hanın kapısından geçerek, arka avluya açılan küçük bir kapıdan yapının bazı kalıntılarına ulaşılmaktadır. Ankara piskoposu olduğu ileri sürülen Klemens, İmparator Diocletianus (284-305) tarafından 303 yılında Hıristiyanlara karşı

Daha fazla…

I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) Ankara'nın Simgeleri

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİNASININ TARİHÇESİ Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılmakta olan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, 1916 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle İttihat ve Terakki Fırkasınca cemiyet binası olarak kullanılmak üzere inşa edilmeye başlanmıştır. Binanın projesi Evkaf mimarı Salim Bey tarafından çizilmiş, projeyi mimar Hasip Bey yürütmüştür. İnşaat, sürmekte olan savaş ve

Daha fazla…

Ankara 19 Mayıs Stadyumu Ankara'nın Simgeleri

Dönemin Başbakanı İsmet İNÖNÜ ‘nün stadyumun açılışında (15 Aralık 1936) yaptığı konuşmasında “Türkiyeyi idare edenler stadyumu en kıymetli mektep gibi her yerde kurmaya çalışacaklardır. Türkiye’nin istikbalini idare edecek olan genç nesil açık havada açık yetişecektir.” diyerek genç nesile sporun önemini vurgulamıştı. Çünkü 19 Mayıs Stadyumu sadece bir stadyum değil bir spor kompleksiydi. İçerisinde atletizm stadyumu,

Daha fazla…

Gençlik Parkı Ankara'nın Simgeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gençlik Parkı’nın inşası için 1935′de 600 bin lira tahsis edilir. O yıllarda nüfusu 122 bin 270 olan ve çevresi boş otluk araziyle çevrili, susuzluk çeken Ankara için park öylesine önemli bir projedir ki her türlü fedakârlık göze alınır. Genç Cumhuriyetin başkenti Ankara, bilindiği gibi Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren özel olarak planlanmış,

Daha fazla…

III. TBMM Binası Ankara'nın Simgeleri

Doğrudan Meclis binası olarak tasarlanan bugünkü TBMM binasının yapımına Mustafa Kemal Atatürk döneminde karar verilmiştir. 04 Aralık 1936 tarihli Riyaset Divanı (Başkanlık Divanı) Kararı ve 11 Ocak 1937 tarihli 3090 sayılı Kanunla yeni bir meclis binasının yapımına karar verilmiş; söz konusu Kanunda ifade edildiği üzere, yapılacak binanın Türkiye Cumhuriyeti’ne yaraşır bir abide niteliğini taşıması koşulu

Daha fazla…

II. TBMM Binası (Cumhuriyet Müzesi) Ankara'nın Simgeleri

1923 yılında mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanan ve inşa edilen bu bina işlevi değiştirilerek meclis olarak kullanılmıştır. Bodrum üzerine iki katlı olan bu yapının iç bölümleri, iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarına dizilmişlerdir. Girişten sonra enine uzanan, iki ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş geçit, Selçuklu ve

Daha fazla…

Anıtkabir Ankara'nın Simgeleri

Türk Kurtuluş Savaşı’nın ve Türk İnkılâplarının büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün, Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılâplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmiştir.  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir

Daha fazla…

Ankara Palas Ankara'nın Simgeleri

Mimar Kemaleddin’in pek çok önemli eserinden bir tanesi de Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tam karşısında yapılan Ankara Palas’tır. 1924 yılında Mimar Vedat (Tek) Bey ile yapımına başlanan Ankara Palas, daha sonra 1926’da Mimar Kemaleddin ile devam etmiş, bitime çok az kala 13 Temmuz 1927’de Mimar Kemaleddin Ankara Palas’ın şantiyesinde beyin

Daha fazla…

Ankara Kalesi Ankara'nın Simgeleri

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ama bu düşünce arkeolojik verilere dayanarak doğrulanmamıştır. Hititlerden bu yana hep aynı yerde bulunan, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde birçok kez onarılan Ankara kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur (dış kalenin 20’ye yakın kulesi

Daha fazla…

Kuğulu Park Ankara'nın Simgeleri

kuğulu park

Derler ki, kuğuların çevredeki duygu yoğunluğunu yansıtmak gibi bir huyları varmış. Çevrede aşk varsa aşık, acı varsa ağlamaklı olurlarmış. Kuğulu Park yaşayan bir anket gibi bu yüzden mi meclise yakın yapılmıştır bilinmez ama Ankaralılar’ı anlamak isterseniz Kuğulu’ya gideceksiniz derler. Parktaki atmosfer, şehrin atmosferini yansıtacaktır çünkü. Yabancılar şehrin atmosferini keşfe dursun biz Ankaralılar’ın objektifine dönelim. Kuğuları

Daha fazla…